سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آنکه برای جز نزدیکانش گشاده رویی کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]