سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
کوتاهى در کار را پشیمانى بار است و دور اندیشى را سلامت در کنار . [نهج البلاغه]